Veel bedrijfsleiders hebben nieuwe ideeën of projecten. Deze ideeën kunnen zich situeren op het vlak van innovatie en kwaliteit of kunnen zeer praktisch en resultaatgericht zijn. Meer en meer is er nood aan een transparante bedrijfsvoering en een op maat gesneden advies. Hierbij kunnen ze wel eens raad gebruiken van een externe adviseur. Door het inschakelen van een externe adviseur krijgen de bedrijven een verfrissende, nieuwe kijk op hun organisatie.
ArMa Consult Supply Management
Tongersesteenweg 38 Kortessem
Tongersesteenweg 38 Kortessem Open grote kaart

Wat ?

De missie van ArMa Consult is om ondernemingen en organisaties te ondersteunen in hun supply management via een gestructureerd strategisch aankoopbeleid en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen met als doelstelling een grotere winst, rendabiliteit en efficiëntie voor uw onderneming en organisatie.

Wat ?

Al te vaak laten bedrijven en organisaties de kans onbenut om hun supply management op een strategisch niveau te brengen. De oorzaak hiervan kan zijn; het aanvaarden van bepaalde inefficiënties en verspillingen, het “bedrijf blind” zijn, geen of onvoldoende tijd om projecten uit te werken cq af te werken, onvoldoende ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

ArMa Consult is dé specialist in kostenbeheersing, implementeren en managen van projecten. ArMa Consult heeft een jarenlange ervaring in allerlei sectoren, zoals industrieën, overheid, non-profit, …

ArMa Consult ondersteunt zijn klanten met zijn expertise om uw supply management op strategisch / tactisch niveau te brengen, waarbij 30 jaar ervaring een belangrijk basis is om dit te realiseren

Voordelen

Door het degelijk implementeren van een strategisch / tactisch supply management kunnen belangrijke voordelen genereert worden die bijdragen tot een betere ROI van de onderneming.

De rechtstreekse voordelen zijn o.a. ruimere winst, lagere werkingskosten, verhoging van de efficiëntie, meer controle van de uitgaven, effectievere structuren, minder verspilling van mensen en middelen, inbreng pragmatische sector ervaring, knowhow over overheidsaanbestedingen, snel en hoog niveau van inwerken, permanent gevormde implementators, inbreng bedrijfsvreemde knowhow => genereert een nieuwe kijk op zaken

Waarin onderscheidt ArMa Consult zich?

ArMa Consult onderscheid zich in de markt als implementators en niet als adviseurs. Op basis van een duidelijke visie wordt via een strategische benadering de theorie ook omgezet in de praktijk. Via een effectieve ondersteuning bij de implementatie en uitvoering en de nodige flexibiliteit worden de vooropgesteld resultaten gerealiseerd.

Jean-Marie Cloesen

Interesse om lid te worden? Niet twijfelen!

Klik hier